×


902327127754

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Lütfen Mesafeli Satış Sözleşmesini Dikkatlice Okuyunuz

 

MESAFELİ ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR:

 

MADDE 1.1- SATICI    :

Ünvan: ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş (sakizadasibileti.com.tr)
Adres: Musalla Mah. 1107 Sok. No:37 Çeşme - İzmir

Tel: 0090 232 712 77 54

Email: info@sakizadasibileti.com.tr
Mersis No: 0102004736400018

Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır.

 

MADDE 1.2- ALICI       :

Yolcu taşıma biletini "sakizadasibileti.com.tr” internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.

 

Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 2- İNTERNET SİTESİ:

Satıcının işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi “sakizadasibileti.com.tr” dir.

Bu internet sitesi haricinde satıcı tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.

“sakizadasibileti.com.tr” bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, “sakizadasibileti.com.tr” internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve ALICI’ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.

 

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:

İşbu sözleşme konusu hizmetler, gemi ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen alıcıya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

MADDE 5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:

Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

 

Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.

 

İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 7- REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI:

1 – Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.

2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.

3 – Yolcu, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.

4 – Açık tarihli biletler kesildiği yıl içinde 3 ay geçerlidir.

5 – Yolcu, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.

6 – Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir.

7 – Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

8 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Çeşme Mahkemelerinde çözümlenir.

9 – Kötü hava ve deniz şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.

10 – Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.

11 – Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Çeşme’de kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.

12 – Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

13 – Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.

14 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

15 – Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.

16 – Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.

17 – Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.

18 – Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.

19 – Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.

20 – Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zapt etmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

21 – Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.

22 – Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.

23 – Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kâğıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.

24 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.

25 – Chios’tan dönüşlerinizde biniş kartlarınızı almak ve check-in işlemlerinizi yaptırmak için Chios (Sakız Adası) Limanı içindeki kiosk’lara sefer saatinden önce minimum 30 dakika önce uğramanız gerekmektedir. 

26 – Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.

27 – Yunanistan'da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.

28 – Türkiye'ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.

29 – Yolcu, pasaportunda KKTC damgası olmadığını ve olduğu halde seyahat etmeye teşebbüs ettiği takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.

30 – Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde yada diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan'a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi yada benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.

31 – Açık dönüş biletlerde dönüş tarihi için müsaitlik garantisi yoktur.

32 – Açık dönüş biletlerin dönüş tarihi ve saati seferden bir gün önce iş saatleri içerisinde acentemize bildirilerek değiştirlmeli veya teyit ettirilmelidir.

Acentamızın iletişim detayları:

ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş
Address: Musalla Mah. 1107 Sok. No:37 Çeşme - İzmir
Tel: +90 232 712 77 54 - +90 0532 723 08 00

 

MADDE 8- TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde Yolcu ve/ veya Yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir:

     – Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,

     – Satıcının özel yardımını gerektirmekteyse,

     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,

     – Yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,

     – Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,

     – Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,

 

 Taşınması reddedilen Yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

 

MADDE 9- BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER:

1 – Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.

2 – Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.

3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.

4 – Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.

5 – Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.

6 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

 

MADDE 10- HAYVANLARIN TAŞINMASI:

1 – Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.

2 – Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan’a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

 

MADDE 11- YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI:

1 – İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2 – Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.

 

 

MADDE 12- İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI:

1 – İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş'ye ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.

2 – Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.

3 – İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

MADDE 13- GİZLİLİK

Madde 13.1 Gizlilik Politikası

ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş'ye iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.

 

Madde 13.2 Gizlilik Prosedürü

Kişisel bilgiler başlığı altında ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş , ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş ’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

 

Madde 13.3 Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

Alıcı, Web sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş ’nin yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. Satıcıya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, alıcıya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. Alıcıya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:

     – Rezervasyon ve satışın işleme konulması ve alıcı hesabının yönetilmesi.

     – Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması.

     – İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi. 

     – Alıcı ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,

     – Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.

     – Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.

Satıcıya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, satıcıya ulaştıktan sonra da satıcı için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.

SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Alıcı tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince satıcı tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde "Gizlilik Şartları" başlığı altında bildirilecektir.

 

Madde 13.4 Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği

Rezervasyon yaptırıldığı zaman, alıcıya bir rezervasyon kodu (PNR) verilecektir. Bu rezervasyon kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. Alıcıya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir. Rezervasyon kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk alıcıya ait olup, 3. kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş  ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Madde 13.5

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

MADDE 14- YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.

İhtilafların çözümünde Çeşme Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 15- DEĞİŞİKLİK

ATLAS-TUR Turizm İşletmeleri ve San. Tic. A.Ş, gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

 

MADDE 16- HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 16 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

    Whatsapp İletişim Hattı